Бадамлянхуа

Цэвэрхэн нэр дэвшигчид ба "бохир тэд"

Манайхаар зочилсон -н зочиндоо хүслийн дээдийг бэлэгдэе!